Telecom

Telecom

Vijftienhonderd verkopers (inclusief back-office) moesten voorzien worden van een ondersteunende tool, die behalve verkoopondersteuning ook managementinformatie zou geven. Daarvoor was buiten de lijnorganisatie een programma opgezet met een sterk push-gericht karakter.

push-pull-2Aan ChangeVision de taak om het hele implementatietraject (1,5 jaar) te begeleiden en de functie om te buigen naar een pull-mechanisme.
De projectgroep werd geadviseerd over een procesmatige aanpak: hoe creëer je en organiseer je betrokkenheid in zo’n complexe organisatie? Door middel van sessies en workshops werd uiteindelijk een geaccepteerde omgeving gevormd, binnen de gestelde doelen.

Een tool ontleent zijn waarde aan het gebruik. Voor de bedenker van de tool is die waarde vanzelfsprekender dan voor de beoogde gebruiker. Een simpele gebruiksaanwijzing volstaat niet. Voor een optimaal rendement moet het gebruik geïntegreerd worden in de dagelijkse routine.