Energie

Energie

Door de liberalisering van de energie markt moet enerzijds de ICT portfolio continu wijzigen, anderzijds creëert de concurrentiepositie een kostendruk. Deze spanning is door de splitsingswet verder opgevoerd. De financiering van de ICT splitsing van productie- en netwerkbedrijf stond in grote tegenstelling tot de vereiste kostenreductie van de ICT portfolio.

kosten-reductie-2ChangeVision startte een analyse met alle verantwoordelijken naar mogelijke kostenreducerende maatregelen. Deze aanpak is samen met de betrokkenen uitgevoerd om de uitvoering van de plannen ook direct te borgen. Vanuit een holistische aanpak zijn alle onderdelen belicht: contractstructuren, infrastructuur, applicatierationalisatie, organisatie, serviceniveaus, en processen. Het verankeren van de realisatie is gedaan door de definitie van een financieel doorbelasting model, een nieuwe servicecatalogus, en applicatie lifecycle management. Het resultaat was een kostenreductie van 25%.

Vaak is iedereen er wel van overtuigd dat zaken goedkoper kunnen, alleen ziet men bij de eigen activiteiten geen mogelijkheden. Soms is ook onduidelijk waarom bepaalde processen eigenlijk op een arbeidsintensieve manier worden uitgevoerd. Deze discussie voeren met betrokkenen levert meestal direct resultaat, en is vele malen beter dan een ‘consultant’ analyse door derden die niet wordt geaccepteerd.