Overheid

Overheid

Het gemeentebestuur van een middelgrote gemeente besloot tot een verbeteringstraject voor het gemeentelijk apparaat. Het management stelde gezamenlijk de thema’s vast: klantgerichtheid, samenwerking en professionaliteit en legde de lat goed hoog.

inspiratie-2Samen met een veranderteam en de gemeentesecretaris werd een veranderstrategie ontwikkeld, gericht op een what’s-in-it-for-me- benadering voor medewerkers, quick wins, en nadruk op normen en waarden als respect, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid. Gekozen werd voor een faciliterende aanpak in houding en gedrag van het management, waarbij individuele afdelingen zelf inhoud en tempo konden bepalen. ChangeVision bracht noodzakelijke ingrediënten in als passie, energie, creativiteit, openheid. De medewerkers deden de rest …