Industrie

Industrie

Opereren in een commodity markt betekent nadruk leggen op maximale kostenefficiëntie van alle facetten van de bedrijfsvoering, dus ook ICT. Maar hogere eisen stellen aan Return on Investment van ieder ICT-project betekent nog niet dat daarmee de effectiviteit van de totale ICT-capaciteit en competentie gemaximaliseerd is. Een wirwar van individuele projecten kan ontstaan, waardoor de integratie met de business doelstellingen en de samenhang tussen afzonderlijke projecten verloren gaat.

ICT-strategy-2ChangeVision startte een business informatie strategietraject samen met de informatiemanagers van alle bedrijfsonderdelen wereldwijd.

Vanuit een financieel bedrijfsmodel werd in kaart gebracht waar de kansen liggen voor business optimalisatie, en in welke mate deze afhankelijk zijn van ICT-oplossingen. Hierdoor ontstond het overzicht van de focusgebieden voor ICT. Verdere diepgang is aangebracht door prioriteiten te definiëren vanuit de business, en potentiële mogelijkheden te definiëren samen met technologiepartners. Het resultaat is een nieuwe dimensie aan Business-ICT beleid: niet reactief reageren op business cases die worden aangedragen, maar pro-actief sturen op die focusgebieden waar geld te verdienen is. Door bezuiniging wordt vaak scherp gekeken naar de return on investment van ICT-projecten. Nooit verkeerd, maar de essentie is om daar te investeren waar samen met de business maximaal geoptimaliseerd kan worden, en daar te bezuinigen waar de effectiviteit het laagst is. Van’opportunity based’ naar ‘strategie based’, met als resultaat een integrale aanpak van waardecreatie tussen business en ICT.