Telecom

Telecom

Een consortium omvatte een Intelligent World Network. Eén van de partijen trok zich terug uit de samenwerking. Een nieuwe partij werd door onze klant als nieuwe partner aangetrokken. Onze klant bood de nieuwe formatie aan een nieuw VPN network te leveren. De vele eisen van de verschillende partijen werden vertaald in een nieuw project. Het network moest in 5 landen en centra ontwikkeld worden. De onduidelijke projectstructuur zorgde voor ernstige vertraging. De aandacht was te zeer versnipperd over de afzonderlijke centra.

consortium-2Er werd een sterke, centraal gestuurde projectorganisatie opgezet, die bevoegd was op te treden op lokaal niveau en waakte over de algehele voortgang en leverdata.

De nieuwe organisatie bleek in staat helder aan de klant te rapporteren wanneer de producten geleverd en geïnstalleerd konden worden. Het management werd geïnstrueerd hoe dit soort projecten in de toekomst te organiseren.

Hoe complex een project ook is, uiteindelijk is er één doel: de deal met de klant. Het grote gevaar is dat subdoelen de overhand krijgen en een domino-effect op de voortgang creëren. Wat voor de klant one stop shopping is, is voor de uitvoerders overzicht en centraal gezag.