Overheid

Overheid

De rechterlijke macht onderging een aantal fundamentele veranderingen. Landelijk nam een nieuw orgaan directietaken over. Op directieniveau ontstond daardoor ruimte voor managementaken. ChangeVision begeleidde dit proces. Er waren twee moeilijkheden. De veranderingen gingen voor veel mensen te snel en riepen vragen op over de machtenscheiding (trias politica). Mede daardoor liep het veranderingsproces vast in inhoudelijke discussies. Met de strategiegroep werd een nieuwe procesgerichte strategie ontwikkeld. De plannen werden helder met de rest van de organisatie gecommuniceerd. Zo ontstond bewustwording en acceptatie van de uit te voeren acties.

commitment-2Veranderingen hebben een inhoudelijke en een procesmatige kant. Fixatie op de inhoud – als gevolg van onduidelijkheid of politieke gevoeligheid – blokkeert het proces. Een atleet maakt zijn hoofd leeg om zich op zijn sprint te concentreren. Om veranderingen te sturen moet je het proces expliciet te maken.