Transport

Transport

Bij de klant moest de ICT ondersteuning voor inkomstenberekening vervangen worden als gevolg van de toenemende complexiteit en het risico van discontinuïteit. Het plan van aanpak bevatte niet alleen het investeringsvoorstel, maar óók de organisatorische consequenties voor de afdeling en de alternatieven om deze te realiseren. In een traject van mogelijke fusies bewees ChangeVision haar flexibiliteit. Het continu aanpassen van het programma aan de nieuwe inzichten leidde uiteindelijk tot de gewenste verbetering, met een minimum aan regretkosten.

bus-organisatie-2Een programma is geen vast plan dat moet worden uitgevoerd. Continu aanpassen aan veranderende omstandigheden is belangrijker dan het neerzetten van een vooraf gedefinieerd resultaat. Een schitterende kans blijkt ineens buiten spel te staan. Wat eerst niet mogelijk leek, dient zich aan als een inkopper. Soms is een oplossing niet dé oplossing, maar wordt flexibiliteit vereist.