The necessity of coherence


Jongleren draait om de kunst van het loslaten, kwaliteit en timing.

Jongleren draait om de kunst van het loslaten, kwaliteit en timing.

Complexe, ingrijpende programma’s en veranderingen vragen om een doelgerichte aanpak. Vaak zien we veranderingen geheel of gedeeltelijk de mist ingaan door gebrekkige communicatie, weinig betrokkenheid en versnippering van projecten in de organisatie.


Succesvol management begint bij het bepalen van een duidelijke doelstelling en strategie. Om alle ballen tegelijk in de lucht te houden, moet je durven goochelen met tijd en ruimte. Bij veranderingen in organisaties is het net zo. Je kunt niet het ene doen en het andere laten.

Elke verandering, of die nu ontstaat door interne of door externe omstandigheden, heeft effect op de gehele organisatie: bedrijfsdoelstellingen, organisatie en gebruikte technologieën. Changevision bewaakt de samenhang en werkt vanuit de visie dat draagvlak en betrokkenheid de succesfactoren zijn in veranderingstrajecten.

Kosten reductie Energie Door bezuinigingen kunnen we niet investeren
ICT Strategie Industrie Een bos maken van bomen
Uitrol en beheer Telecom Grootscheepse vervanging telefooncentrales en periferie
Inspiratie Overheid Op onorthodoxe wijze de best denkbare gemeentelijke organisatie realiseren
Klantgerichtheid Banken en verzekeringen Inrichten ITIL processen en Interim Management
Business-Organsiatie Transport Fixeren of anticiperen … ?
Organisatie-ICT Industrie Wegens gebrek aan belangstelling is de toekomst gesloten
Markt-Organisatie Industrie Tot uw dienst, collega!
Consortium Telecom Een web zonder spin…
Crisis Telecom Onder hoge druk wordt alles vloeibaar.
Taken en processen Banken en verzekeringen Schoenmaker, blijf niet bij je leest!
Commitment Overheid Klaar voor de start… af!
Push or pull Telecom Gebruiksaanwijzing voor afzenders.