De Werkondernemer

Posted by on apr. 11, 2016 | 1 comment

De Werkondernemer

ChangeVision organiseerde vanuit het Explore, Experience and Exploit netwerk (Triple-EEE) wederom een Roundtable. Het thema was “De Werkondernemer”: de verschuiving in de maatschappij en bij organisaties naar zelfstandige en ondernemende werknemers. Met trost willen wij U deelgenoot maken van de glossy die de uitkomst is van deze sessie. Samen met de artikelen die vanuit het netwerk zijn aangedragen is het een mooi resultaat van co-creatie.     De context van de roundtable en de glossy De manier waarop mensen vormgeven aan hun werkzame leven verandert razendsnel. Als consument...

Read More

2010 – Dankzij de crisis… !!

Posted by on mrt. 13, 2013 | 0 comments

2010 – Dankzij de crisis… !!

Op 29 september 2010 organiseerde EEE een round table over de evolutie die organisaties zelf meemaken. Wat gebeurt er bij U “Dankzij de Crisis”. Een jaar eerder hielden we een zelfde soort sessie met als thema “Ondanks de crisis”. Wat ontsnapte op dat moment aan de crisis, sterker, beleefde juist een opleving. In een jaar is het aantal google-hits op deze ondanks-de-crisis-zoekterm gehalveerd van 896.000 naar 502.000. We zijn het dus gewend, danwel bedrijven hebben zich inmiddels aangepast. Het thema is daarom “Dankzij de crisis”. Wat zijn de veranderingen als gevolg van de crisis? Wat valt...

Read More

ICT Strategie

Posted by on mrt. 10, 2013 | 0 comments

Opereren in een commodity markt betekent nadruk leggen op maximale kostenefficiëntie van alle facetten van de bedrijfsvoering, dus ook ICT. Maar hogere eisen stellen aan Return on Investment van ieder ICT-project betekent nog niet dat daarmee de effectiviteit van de totale ICT-capaciteit en competentie gemaximaliseerd is. Een wirwar van individuele projecten kan ontstaan, waardoor de integratie met de business doelstellingen en de samenhang tussen afzonderlijke projecten verloren gaat. ChangeVision startte een business informatie strategietraject samen met de informatiemanagers van alle...

Read More

Kostenreductie

Posted by on mrt. 10, 2013 | 0 comments

Door de liberalisering van de energie markt moet enerzijds de ICT portfolio continu wijzigen, anderzijds creëert de concurrentiepositie een kostendruk. Deze spanning is door de splitsingswet verder opgevoerd. De financiering van de ICT splitsing van productie- en netwerkbedrijf stond in grote tegenstelling tot de vereiste kostenreductie van de ICT portfolio. ChangeVision startte een analyse met alle verantwoordelijken naar mogelijke kostenreducerende maatregelen. Deze aanpak is samen met de betrokkenen uitgevoerd om de uitvoering van de plannen ook direct te borgen. Vanuit een holistische...

Read More

Albert van Dijk

Posted by on okt. 10, 2012 | 0 comments

Albert van Dijk

(English) ChangeVision

Read More
Pagina 1 van 212