Hard om hart

Posted by on dec. 28, 2013 | 0 comments

Hard om hart

Inleiding Lange tijd is het vertrouwen in de instanties in Nederland onwankelbaar geweest. Dat grote vertrouwen genoten publieke instellingen en zeker ook de financiële sector, waartoe ook de pensioensector gerekend kan worden. Dit algemene vertrouwen is echter aan het afnemen. De ontwikkeling wordt gevoed door schandalen en crises in de financiële sector. Daarnaast voeren de kritiek van de politiek – pensioenfondsen weten niet welke kosten zij maken – en een kritische opstelling van de toezichthouders – pensioenfondsen moeten ‘in control’ komen – de druk op om zaken beter te regelen. En dat...

Read More

2010 – Dankzij de crisis… !!

Posted by on mrt. 13, 2013 | 0 comments

2010 – Dankzij de crisis… !!

Op 29 september 2010 organiseerde EEE een round table over de evolutie die organisaties zelf meemaken. Wat gebeurt er bij U “Dankzij de Crisis”. Een jaar eerder hielden we een zelfde soort sessie met als thema “Ondanks de crisis”. Wat ontsnapte op dat moment aan de crisis, sterker, beleefde juist een opleving. In een jaar is het aantal google-hits op deze ondanks-de-crisis-zoekterm gehalveerd van 896.000 naar 502.000. We zijn het dus gewend, danwel bedrijven hebben zich inmiddels aangepast. Het thema is daarom “Dankzij de crisis”. Wat zijn de veranderingen als gevolg van de crisis? Wat valt...

Read More

Business-Organisatie

Posted by on mrt. 10, 2013 | 0 comments

Bij de klant moest de ICT ondersteuning voor inkomstenberekening vervangen worden als gevolg van de toenemende complexiteit en het risico van discontinuïteit. Het plan van aanpak bevatte niet alleen het investeringsvoorstel, maar óók de organisatorische consequenties voor de afdeling en de alternatieven om deze te realiseren. In een traject van mogelijke fusies bewees ChangeVision haar flexibiliteit. Het continu aanpassen van het programma aan de nieuwe inzichten leidde uiteindelijk tot de gewenste verbetering, met een minimum aan regretkosten. Een programma is geen vast plan dat moet worden...

Read More

IT Consultants, hedendaagse huurlingen?

Posted by on mrt. 8, 2013 | 1 comment

IT Consultants, hedendaagse huurlingen?

Een eigentijdse interpretatie van Machiavelli’s mening over huurlingen. (uit “Il principe”, de vorst). Minder bekend is zijn afkeer van het gebruik van huurlegers of buitenlandse hulptroepen, wellicht omdat een hedendaagse context hiervoor nauwelijks nog aanwezig lijkt te zijn. Hoewel…

Read More

Controller 3.0

Posted by on jan. 13, 2013 | 0 comments

Controller 3.0

Control is een afspiegeling  van de ziel van het bedrijf. Control laat zien wat een bedrijf belangrijk vind en hoe de mate van vertrouwen is in het eigen management.  In het algemeen zou je kunnen stellen dat hoe groter de control afdeling is hoe lager het vertrouwen van de onderneming in haar eigen management is. Control wordt zelden benut waarvoor control eigenlijk bedoeld is, namelijk het uitdagen van het management om zich continu te verbeteren. Deels ligt dit aan de controllers zelf en deels wordt dit veroorzaakt door het management.  De controller leeft in het continue spanningsveld...

Read More
Pagina 1 van 3123