Op 18 november 2015 organiseert ChangeVision vanuit EEE weer een
Roundtable met ook dit jaar weer als locatie het Venduehuis in Den Haag.Voor 2015 is het thema: waardecreatie door de autonome werknemer: de werkondernemer.

De ICT ontwikkelingen van de laatste jaren stimuleren ook binnen bedrijven een zelf-organiserende aanpak. Vooral in de ICT organisaties zelf wordt de werkwijze enthousiast opgepakt en krijgen medewerkers meer vrijheden. Tegelijkertijd blijft het geheel vaak nog traditioneel gemanaged, door budgetten, plannen, processen, performance indicatoren, rapporten, vergaderingen, controles, enzovoorts.

Wat is er nu echt nodig? Wat betekent het als medewerkers zelfstandig of samen met collega’s hun werk organiseren? Waardoor wordt het succes bepaald voor de werkondernemer? Wat heeft de autonome werknemer nodig om te kunnen functioneren? Maar ook: wat is de balans tussen die vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid?

Wie moet wat dan eigenlijk veranderen? Gaat het management op de hei zitten om te bedenken wat medewerkers anders zouden moeten doen om werkondernemer te worden? Of moet het management ze gewoon vragen wat ze nodig hebben om hun werk optimaal uit te kunnen voeren. Wat betekent deze emancipatie van werkenden voor organisaties en hun managers?

Onder het thema van “De Werkondernemer” willen we samen op zoek gaan naar antwoorden op al deze vragen. Kunnen we voorbeelden van succesvol werkondernemerschap uit de maatschappij, overheden en bedrijfsleven, extrapoleren naar onze eigen organisaties? Vier inleidende sprekers delen hun eigen ervaring met het faciliteren van ondernemerschap en bespreken de problematiek en de dilemma’s waarmee zij werden geconfronteerd.

Een indruk krijgen van de EEE 2015? Bekijk bovenstaande teaser!