EEE

EEE: a journey into the unknown


Open samenwerkingsverbanden en (waarde) netwerken dwingen mensen steeds meer om zich buiten hun eigen vertrouwde wereld te bewegen. Uitwisselen van kennis, van ideeën en van initiatieven, met name tussen mensen uit sectoren die normaliter niet zo gauw met elkaar in contact staan leiden steeds vaker tot nieuwe inzichten, mogelijkheden en business.


Zo is het idee ontstaan om in een besloten community vanuit een gemeenschappelijke persoonlijke interesse in ‘the unknown’ vorm te geven aan nieuwe mogelijkheden middels inspiratie en kennisdelen uit verschillende werelden. Met als doel om voor elkaar toegevoegde waarde te creëren die verder gaat dan ieder voor zichzelf kan realiseren. De community komt twee keer per jaar bijelkaar voor een round table, waarna besproken thema’s nog verder worden uitgediept.

Bezoek de site van Explore Experience and Exploit