Big Data

Posted by on aug. 19, 2013 | 0 comments

Big Data

Tijdens de ChangeVision reünie op 4 april 2013 in Huis de Werve in Voorburg is de idee geopperd om met de oorspronkelijk Triple-eee-club weer eens een zolderkamersessie te organiseren. Inmiddels heeft deze reunie plaatsgevonden, namelijk op 5 november 2013. De locatie was Huize De Werve in Voorburg. De formule was identiek aan de oorspronkelijke sessies zoals we die kort na de eeuwwisseling elk kwartaal organiseerden. Een of enkele deelnemers bereidden een onderwerp voor en met een pizza en een glas wijn kwamen we vaak tot verrassende analyses.

Voor deze reünie hebben we wat rondgevraagd en met overweldigende meerderheid kwam het thema “Big Data” naar voren. Dit thema is nog niet breed onder de aandacht in de media, maar toch zijn er al vele ontwikkelingen gaande. Die ontwikkelingen zullen van grote invloed zijn op de maatschappij en grote instellingen als de EU, de UN, het Milleniumplatform, universiteiten en langzaam maar zeker ook de multinationals beginnen initiatieven te tonen. De onderliggende tekst bevat achtergrondinformatie en enkele stellingen die de discussie hebben gevoed.

Read More

Lustrum – 15 jaar ChangeVision

Posted by on apr. 25, 2013 | 0 comments

Lustrum – 15 jaar ChangeVision

Dit voorjaar had ChangeVision een klein feestje te vieren omdat het op 18 maart 15 jaar geleden was dat ChangeVision werd opgericht. Op 4 april was er een feestelijke bijeenkomst in Huis de Werve in Voorburg. De bijeenkomst was vooral een weerzien met de collega’s die aan de wieg hebben gestaan van ChangeVision. Een impressie van de bijeenkomst is hier te zien   Geschiedenis en Toekomst “De kracht van een organisatie wordt bepaald door de snelheid waarmee die zich kan aanpassen” werd in 1998 het adagium van ChangeVision. We hadden niet kunnen vermoeden dat deze uitspraak zo sterk...

Read More

Een Glossy maken

Posted by on feb. 1, 2013 | 0 comments

Een Glossy maken

ChangeVision maakt glossy’s. Dat is niet louter tijdverdrijf en profilering. We geloven in dit krachtige middel als hulp bij alle veranderingen die we realiseren. Ons functioneren, onze rollen, onze taken en verantwoordelijkheden zijn gevangen in meetbare afspraken, doelen en eindresultaten. Er is weinig aandacht voor de niet meetbare kant van ons functioneren. Bij een organisatieverandering is het al helemaal moeilijk om resultaten uit te drukken in targets en tastbare eindproducten. Wat we willen bereiken met een veranderproces is echter van een andere orde. Het gaat om iets om trots op...

Read More

Reukervaringen

Posted by on jan. 28, 2013 | 0 comments

Reukervaringen

Bij het zoeken naar een logisch vervolg op de succesvolle Roundtable van vorig jaar over het thema “Trust or Control” werden we geattendeerd op een Youtube film van wijlen Prof. Sumantra Ghosha met de titel “The Smell of the Place”. We hadden daarmee meteen het thema te pakken voor de Roundtable 2012. Wie kent dat gevoel niet! Als je een bedrijf of een winkel of een restaurant inloopt of bij iemand thuis binnenkomt voel je het meestal direct. Hier hangt een goede sfeer. De medewerkers, de klanten, de gastheer en de gastvrouw ervaren plezier en je bent welkom. In de ChangeVision uitnodiging...

Read More

So you think you can change

Posted by on mrt. 15, 2012 | 0 comments

So you think you can change

Effectief Veranderen met Vitaliteit.
Uitdaging voor teams die willen schakelen van control naar trust.
ChangeVision investeerde in het spelelement in veranderprocessen. So You Think You Can Change is een methode om productiviteit, kwaliteit en klantgerichtheid van organisaties op speelse wijze ingrijpend en meetbaar te verbeteren.

Read More