Posted by on apr. 11, 2016 | 1 comment

De Werkondernemer

ChangeVision organiseerde vanuit het Explore, Experience and Exploit netwerk (Triple-EEE) wederom een Roundtable. Het thema was “De Werkondernemer”: de verschuiving in de maatschappij en bij organisaties naar zelfstandige en ondernemende werknemers. Met trost willen wij U deelgenoot maken van de glossy die de uitkomst is van deze sessie. Samen met de artikelen die vanuit het netwerk zijn aangedragen is het een mooi resultaat van co-creatie. page_2020606

 

 

De context van de roundtable en de glossy

De manier waarop mensen vormgeven aan hun werkzame leven verandert razendsnel. Als consument nemen we de regie al vaak in eigen handen. Of het nu gaat om de kinderoppas, taxidiensten, mantelzorg, boodschappen, vakanties of financiële diensten, we regelen het allemaal zelf. En nieuwe mogelijkheden grijpen we meteen aan. De ICT ontwikkelingen van de laatste jaren stimuleren ook binnen
bedrijven een zelf-organiserende aanpak. Vooral in de ICT
organisaties zelf wordt de werkwijze enthousiast opgepakt en
krijgen medewerkers meer vrijheden. Tegelijkertijd blijft het
geheel vaak nog traditioneel gemanaged, door budgetten, plannen, processen, performance indicatoren, rapporten, vergaderingen, controles, enzovoorts. Wat is er nu echt nodig? Wat betekent het als medewerkers zelfstandig of samen met collega’s hun werk organiseren? Waardoor wordt het succes bepaald voor de werkondernemer? Wat heeft de autonome werknemer nodig om te kunnen functioneren? Maar ook: wat is de balans tussen die vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid? Wie moet wat dan eigenlijk veranderen? Gaat het management op de hei zitten om te bedenken wat medewerkers anders zouden moeten doen om werkondernemer te worden? Of moet het management ze gewoon vragen wat ze nodig hebben om hun werk optimaal uit te kunnen voeren. Wat betekent deze emancipatie van werkenden voor organisaties en hun managers? Onder het thema van “De Werkondernemer” zijn we samen op zoek gegaan naar antwoorden op al deze vragen. Wat zijn de voorbeelden van succesvol werkondernemerschap uit de maatschappij, overheden en bedrijfsleven? Kunnen we dat extrapoleren naar onze eigen organisaties?   Vier inleidende sprekers deelden hun eigen ervaring met het faciliteren van ondernemerschap en bespraken de problematiek en de dilemma’s waarmee zij werden geconfronteerd.

Laurens Schrijnen – Directeur De Innovatiecentrale

De Innovatiecentrale is dé toegangspoort voor innovaties op het vlak van verkeersmanagement, Smart Mobility en zelfrijdende auto’s. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven krijgen hiermee toegang tot verkeersgegevens, live-data en de systemen van de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Hierdoor kunnen zij experimenteren met Smart Mobility toepassingen in het live verkeer op wegen van gemeentes, provincies en het rijk. Waarom alles delen? Laurens wil maximaal kunnen profiteren van de creativiteit uit de markt en deze ook stimuleren. Dit kan versneld leiden tot nieuwe producten en diensten om files te bestrijden, meer comfort voor weggebruikers, duurzamer mobiliteit en tot lagere kosten voor verkeersmanagement en onderhoud van rijkswegen.

Joris Wijsmuller – Wethouder Den Haag (Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid,Cultuur)

Wat betekent het als je naar een participatiemaatschappij groeit, waarbij macht en verantwoordelijkheden primair bij de burger liggen? Door deze kracht van de burger te mobiliseren kom je tot meer creatieve oplossingen en kan leiden tot een versnelling. Zo worden duurzame burgerinitiatieven gestimuleerd, wordt de problematiek rondom stadsruimte breed besproken met burgers, bedrijfsleven en kennisinstellingen, én eind oktober bundelen 1000 burgers hun kracht om dromen en ideeën met elkaar te delen over hoe zij Den Haag nog mooier, schoner, leefbaarder en duurzamer kunnen maken.

Nadina Verbaarschot – Generatie Y

Nadina Verbaarschot, young professional in intrapreneurship (werkondernemerschap), voltooide de master studie “Business Administration, Entrepreneurship & Innovation” aan de Universiteit van Amsterdam. Nadina zal het licht van de jonge generatie laten schijnen op ons thema en op de factoren die in haar afstudeerthesis naar voren komen ten aanzien van de vraag “Wat is er nodig om de nieuwe autonoom opererende werknemer te stimuleren en laten functioneren?”.  

Karel van der Burgt – Registerpsycholoog NIP en Partner ChangeVision

Een moderne organisatie richt zich per definitie op vernieuwende aanpak en ideeën. Ze is blijvend innovatief. Ze is op zoek naar een manier om beter te presteren en meerwaarde te leveren in de ogen van haar klanten, medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, maatschappij. Dat houding en gedrag daarin het verschil maakt is niet nieuw. Essentieel zijn de vragen: “Welk gedrag gaat in de organisatie voor dat verschil zorgen? En welke interventies zijn er voor optimaal functioneren?”. Karel heeft hier onderzoek naar gedaan. Hij heeft dit geïntegreerd in een overkoepelend model, dat aanknopingspunten biedt voor positieve interventies ter bevordering van de prestaties van medewerkers en organisaties.


One Comment

  1. 4-14-2016

    Reactie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *