Posted by on feb. 17, 2015 | 0 comments

Doen is het nieuwe denken.

ChangeVision organiseerde vanuit EEE weer een Roundtable. In de gedachte van co-creatie met onze relaties hadden we als locatie het Venduehuis in Den Haag: de plaats waar oude spullen worden achtergelaten en nieuwe worden meegenomen. De focus was dit jaar op het creëren van beweging. Van reactief naar pro-actief. Initiatieven nemen. Het gaat over dingen laten ontstaan vanuit creativiteit, in diversiteit en chaos, vallen en opstaan, verbeteren, en fouten durven maken. Maar waar we mee opgevoed zijn, is om ons te conformeren aan de norm, structuren, en fouten voorkomen. Meer dan ooit is innovatie belangrijk om krachtig uit de crisis te komen. Maar wat is nodig voor innovatie? Wat creëert bevlogenheid? Hoe ga je aan de gang zonder een stip aan de horizon? Hoe zorg je voor pro-activiteit? Hoe maak je de kennis en ervaring van de mensen in je bedrijf vrij? Wat vraagt dat van de medewerkers en van het leiderschap? Onder het motto “Doen is het nieuwe denken” zijn we samen op zoek gegaan naar antwoorden op deze vragen, met als speciale gasten:

Paul Hendriks – oud-CTO van Ziggo

Heeft de thematiek vanuit zijn persoonlijke drive toegelicht, en had tevens de voorzittersrol om ons een spiegel voor te houden.

Ron van Eijk – Co-founder van de winkelwagen en wezp

Gaf aan wat er nodig is om nieuwe concepten te bedenken en te realiseren.

Fokke Wijnstra – Entrepeneur

Vertelde over zijn rijke ervaringen met verbinden, boeien, inspireren en ontdekken, in het bijzonder zijn reis van Detroit naar Philadelphia.

Steve Douho – Customer Director Schuberg Philis

Vertelde over het DNA van Schuberg Philis, en hoe bevlogenheid van de professionals leidt tot 100% klanttevredenheid.   Een kort verslag van de avond vindt u in onze EEE sectie. De glossy integraal lezen kan hier.

Bestel hier uw persoonlijke exemplaar van de Glossy 2015; dan maken wij graag een afspraak met u.
page_2020606


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *