Posted by on aug. 19, 2013 | 0 comments

Big Data

Tijdens de ChangeVision reünie op 4 april 2013 in Huis de Werve in Voorburg is de idee geopperd om met de oorspronkelijk Triple-eee-club weer eens een zolderkamersessie te organiseren. Inmiddels heeft deze reunie plaatsgevonden, namelijk op 5 november 2013. De locatie was Huize De Werve in Voorburg. De formule was identiek aan de oorspronkelijke sessies zoals we die kort na de eeuwwisseling elk kwartaal organiseerden. Een of enkele deelnemers bereidden een onderwerp voor en met een pizza en een glas wijn kwamen we vaak tot verrassende analyses.

Voor deze reünie hebben we wat rondgevraagd en met overweldigende meerderheid  kwam het thema “Big Data” naar voren. Dit thema is nog niet breed onder de aandacht in de media, maar toch zijn er al vele ontwikkelingen gaande. Die ontwikkelingen zullen van grote invloed zijn op de maatschappij en grote instellingen als de EU, de UN, het Milleniumplatform, universiteiten en langzaam maar zeker ook de multinationals beginnen initiatieven te tonen. De onderliggende tekst bevat achtergrondinformatie en enkele stellingen die de discussie hebben gevoed.

Achtergronden

Opslag van immense hoeveelheden gegevens, het ontsluiten daarvan en slimme analyses met behulp van algoritmen gaat enorme impact hebben op de maatschappij. Er is nauwelijks een domein denkbaar dat niet zal worden geraakt.

Definities

Er zijn meerdere definities op internet te vinden van Big Data”.  We noemen hier:

 • Wikipedia geeft een uitgebreide definitie en toelichting
 • Gartner vat het begrip samen met de 3 V’s ( Volume, Velocity, Variety)

Verwijzingen

 • De UN heeft een groot programma opgezet onder de naam Pulse.
 • De EU werkt samen met bedrijven en instellingen in het FuturICT programma.
 • De Wereldbank heeft een schat aan informatie gerangschikt naar vele indicatoren. Zie de Data site van de Wereldbank.
 • Maar ook op het niveau van continenten en landen zijn er open data beschikbaar. Zie bijvoorbeeld Open Data for Africa en Open Data for Kenya.
 • Nieuwe initiatieven ontstaan om analyses van Big Data inzichtelijk te maken. Infographics is een heel nieuw vakgebied geworden. Zie wat Wiki zegt over Infographic. Prachtige voorbeelden zijn te zien op de site van Views of the World.

Stellingen

Enkele stelling voor discussie over Big Data.

 • Detectie van crises gebeurt op basis van afwijkende patronen in data. Crisisbestrijding zal daarom volkomen anders moeten worden georganiseerd. Denk aan natuurrampen, epidemieën en daarmee samenhangend de plotselinge veranderingen in telecomnetwerken.
 • Overheden kunnen deze ontwikkeling niet in de hand houden. Het zijn niet meer alleen de overheden die koppelingen tussen dataverzamelingen tot stand brengen.
 • “Data Filantropie” wordt essentieel voor bedrijven. Met andere woorden; deel je tot nu toe privé gehouden big data met de buitenwereld. Het betaalt dubbel terug en niet alleen in het maatschappelijk jaarverslag.
 • Er ontstaat een enorme behoefte aan medewerkers die big data kunnen analyseren en inzichtelijk maken. Zie het artikel “The Big Data Job Boom” met daarin schattingen van McKinsey en Gartner.
 • Privacy en data-analyse worden corebusiness voor bedrijven en instellingen. Tot nu toe vielen die aandachtsgebieden onder stafafdelingen.
 • Voor verzekeraars zijn actuariële berekeningen niet meer relevant. Actuele waarnemingen en analyses van plotselinge veranderingen in patronen worden veel essentiëler voor het vaststellen van premies.

En wil je een aantal verrassende impressie zien van de grote veranderingen die we gaan meemaken door “Big Data”, kijk dan eens naar deze zes minuten film: Big Innovation Centre’s Vision for 2025 of naar de Big Data Prezi die ik over het onderwerp heb gemaakt.

big_data


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *