Posted by on feb. 1, 2013 | 0 comments

Een Glossy maken

ChangeVision maakt glossy’s. Dat is niet louter tijdverdrijf en profilering. We geloven in dit krachtige middel als hulp bij alle veranderingen die we realiseren.

Ons functioneren, onze rollen, onze taken en verantwoordelijkheden zijn gevangen in meetbare afspraken, doelen en eindresultaten. Er is weinig aandacht voor de niet meetbare kant van ons functioneren.

Bij een organisatieverandering is het al helemaal moeilijk om resultaten uit te drukken in targets en tastbare eindproducten. Wat we willen bereiken met een veranderproces is echter van een andere orde.

Het gaat om iets om trots op zijn, om een gevoel dat je mee naar huis wilt nemen en waarover je wilt vertellen. Kortom, een proces waar je bij wilt horen en waar je met trots je bijdrage aan levert.

Met  een glossy reiken we een middel aan om dat gevoel van trots tastbaar te maken en uit te dragen. Een middel dat een ode is aan een nieuwe manier van werken. In onderlinge co-creatie wordt door de deelnemers van de veranderingen gewerkt aan een glossy.  Een glossy die het “reisverslag” is van de omzwervingen, successen en valkuilen die men tegenkwam. Dat een inspiratiebron zal zijn voor de anderen en voor de reizen die nog komen. Kortom, dat een middel is om de organisatie te laten zien dat we trots zijn op de veranderingen die we realiseren.

En dan ook een Glossy die aan kwaliteitseisen voldoet, eentje die je zelf zo in de boekenwinkel niet zou misstaan en die relevante inhoud bevat over al hetgeen men heeft meegemaakt en nog gaat beleven.  Een Glossy die het gevoel versterkt van het gezamenlijk resultaat dat is neergezet.

Waarom is het de moeite waard om deze belevenis mee te maken?

Niet omdat de kosten de waarde van 200 Glossy’s vertegenwoordigen.

En ook niet omdat betrokkenen alle tijd van de wereld hebben.

En niet omdat er niet genoeg Glossy’s in de schappen liggen.

Nee, het zit hem in de niet in geld uit te drukken waarde van een gevoel dat echt resultaat is bereikt, dat er een omslagpunt in de relatie is neergezet, dat er resultaten zijn die verantwoorden waarom we trots zijn, dat we samen een reis maken in het onbekende met een gemeenschappelijke doelstelling.

Hoe pakken we het aan?

De aanpak bestaat uit twee stappen. Eerst is de definitie fase die begint met een dagdeel om het “story board” vast te stellen en te brainstormen aan de hand van een aantal vragen.  Vervolgens stellen we gezamenlijk de vervolgstappen en deelnemers vast. Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een look&feel, planning en prijs afgegeven.

Daarna volgt de realisatie. Hierin doet ChangeVision de regievoering en de eindredactie, bewaken de kwaliteit van de artikelen op inhoud en vormgeving, bewaken de voortgang en zorgen voor de communicatie met de deelnemers.

Medewerkers kunnen deelnemen in de realisatie en krijgen rechtstreeks toegang tot de gebruikte software. In co-creatie wordt met de mensen samen de glossy gerealiseerd.

Bestel hier uw persoonlijke exemplaar van de Glossy 2013

2013 glossy


No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. IT Consultants, hedendaagse huurlingen? | ChangeVision - […] Dit artikel is eveneens verschenen in de ChangeVision Glossy “The smell of the place”. […]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *