Posted by on mrt. 15, 2012 | 0 comments

So you think you can change
Wij  gaan uit van organisaties waarin mensen samenwerken als in de keuken van een groot restaurant om 7 uur s avonds. Waar ogenschijnlijk iedereen door elkaar heen werkt zonder duidelijke instructie en toch al het werk gedaan wordt. Waar mensen hun werkpatronen voortdurend op elkaar afstemmen, incidenten opvangen, en steady en vastbesloten werken aan het eindresultaat. Verantwoordelijk zijn. Waar mensen elkaars kwaliteiten kennen en respecteren. Een schone keuken aan het eind van de avond, om met zijn allen in rust een laatste biertje te drinken. Een opdracht waar geen manager aan te pas komt. Een team dat in hoge mate zichzelf stuurt, waarbij de rol van het management is teruggebracht tot de grote lijnen: zorgen dat de eindkwaliteit – en soms zit dat in de kleine details – voor iedereen helder is, zorgen dat er voldoende personeel beschikbaar is, ervaren en nog lerend, zodat er een voortdurende ontwikkeling gaande is. Een beweging die vitaliteit verraadt.

Spelend Veranderen

Vertrekpunt vormt ieder team dat op basis van vrijwilligheid zelf een verbeterambitie heeft geformuleerd. In 6 maanden tijd worden 6 bijeenkomsten belegd om het team te professionaliseren de ambitie waar te maken. Tevens zijn er twee netwerk bijeenkomsten om de ervaringen met andere teams te delen.

Het team, bestaande uit medewerkers en leidinggevende, krijgt externe procesbegeleiding, een interne sponsor (opdrachtgever), en een budget voor verbeteringen in de praktische werkomgeving. Het energie niveau wordt gemonitord door een vitaliteitsmeter die per team wordt gedefinieerd en met andere teams wordt gedeeld. De resultaten van het verbeterproces worden gepresenteerd aan de sponsor en eventuele andere organisatieonderdelen. Teams leveren een beknopt beeldverslag op als eindrapportage.

Kenmerken
• Meetbare bijdrage aan organisatiedoelstellingen
• Vrijwillige deelname van de teams; hoge ambitie
• Vergroting zelfsturend vermogen, reductie van management interventies
• Versterking trust binnen team en team omgeving
• Zichtbaarheid verbeteringen voor de klant
• Innovatief karakter, bijdrage aan duurzame organisatie

Voorwaarden voor deelname
• De wil van het team zelf,
• Meetbaar resultaat, geaccordeerd door sponsor en changevision als facilitator
• Een sponsor die bereid is te financieren
• Bereidheid tijd te investeren, 6 mensdagen in 6 maanden en 2 avonden.
• Bereidheid afspraken aan te gaan en na te komen

And the winner is…

De winnaar wordt gekozen door de teams zelf en een vakjury.
Van het winnende team wordt onder leiding van een professionele regisseur een film gemaakt en het team krijgt media aandacht als het beste verbeter team.

Hoe doe je mee? info@changevision.nl Formuleer je veranderopgave. Overleg met ons over mogelijke aanscherping. Zoek je interne sponsor. Go!


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *